top of page

Điện thế: 220-240V/380-400;

Tần số: 50-60 Hz, 1 pha;  

Điện thế không tải: 80/70 V;

Điện áp ra: 20-250A;

Điện áp ra tối đa: 250A; Hiệu suất: 60%;

Kích thước que hàn: 1.6 -5.0 mm;

Không có phụ kiện kèm theo,

TL: 11.7kg

TW22505 - Máy Hàn Điện Tử

bottom of page