top of page

Chúng tôi luôn mong muốn gặp gỡ những người tài năng mới cho các vị trí tuyển dụng 

Thông Báo Tuyển Dụng Các Vị Trí

Cơ Hội Làm Việc Hiện Tại

Vị trí tài xế

(Hạn cuối 31/12/2019)

Quản lý bán hàng khu vực (ASM)

(Hạn cuối 31/12/2019)

Nhân viên kinh doanh

(Hạn cuối 15/03/2020)

Nhân viên theo dõi bảo hành

(Hạn cuối 31/12/2019)

Nhân viên theo dõi giao hàng

(Hạn cuối 31/12/2019)

Nhân viên kỹ thuật

(Hạn cuối 31/12/2019)

Ứng Tuyển
Ứng Tuyển
Ứng Tuyển
Ứng Tuyển
Ứng Tuyển
Ứng Tuyển
bottom of page