Hiện nay, ngoài DCA, TOTAL, INGCO, TPC còn nhập khẩu và phân phối độc quyền các thương hiệu nổi tiếng như : 

e3027dfb11b8f6e6afa9.jpg
7da1fe58921b75452c0a.jpg
bb06c7f9abba4ce415ab.jpg
adde0b206763803dd972.jpg
251d3f6aaf9a55c40c8b.jpg