Chất liệu: 100% PP,  

Kích thước kính: 108*50*3mm - 20/T

TSP9201 - Mặt Nạ Hàn