top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 750 W,

Tốc độ không tải: 500-3000 v/p;

Khả năng cắt: 110 mm (gỗ) - 10 mm (sắt thép);

Kèm theo 1 ống gom bụi & 1 lưỡi cưa gỗ;  

Đóng gói trong hộp màu. TL: 3.4kg

TS2081106 - Máy Cưa Lọng

bottom of page