top of page

Loại động cơ : HONDA GX160;  

Công suất động cơ: 4 Kw(5.5HP);  

Tần số rung 450-660 lần/phút,

Biên độ giật 65mm, lực đầm 1000kg,

Bình nhiên liệu: 2L,

Trọng lượng 79kg

TP880-1 - Máy Đầm Cóc Hình Trụ

bottom of page