top of page

Đường kính ống hút & xả: 100 mm;

Lưu lượng bơm tối đa: 1420l/p';

Chiều cao bơm tối đa: 25 m;

Độ hút sâu tối đa: 8m;

Công suất  bơm: 8.3 HP;

Dung tích xilanh: 418 cc;  

Hệ thống khởi động: giật nổ;

Đóng gọi bằng thùng carton. TL: 66kg

TP5402- Máy Bơm Nước Dùng Dầu Điêzên

bottom of page