top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 1400 W,

Tốc độ không tải: 900 -3800 rpm;

Đường kính đĩa mài: 180 mm;

Kèm theo 1 bộ đánh bóng; TL: 3.9kg

TP1141806-2 (TP1141806) - Máy Đánh Bóng

bottom of page