Điện thế: 18V, Phụ hợp để sử dụng cho máy khoan pin TDLI228180

TOBPLI228180 - Pin Lithium 18V