top of page

Điện thế 12V

Dùng cho máy khoan pin Total model: TDLI08120

Đóng gói trong họp màu

TOBPLI1202 - Pin sạc 12V Li-ion

bottom of page