top of page

Chiều dài và chiều rộng: 50m x 12.5mm - 20/T

TMT710506 - Thước Cuốn Thép 50x12.5mm

bottom of page