top of page

Màn hình: LCD, số đếm 6000
Điện áp DC: 600mV/6V/60V/600V/1000V  ±(0.5% +3) 
Điện áp AC : 6V/60V/600V/750V  ±(0.8% +3)
Dòng điện DC: 60μA/6mA /60mA /600mA  ±(0.8% +3) 10A ±(1.2% +3)
Dòng điện AC: 6mA /60mA /600mA  ±(1.0% +3)10A  ±(1.5% +3)
Điện trở :600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ  ±(0.8% +3) 60MΩ   ±(1.2% +3)
Điện dung :6nf/60nf/600nf/6μf/60μf/600μf/6mf  ±(4.0% +3) 60mf   ±(5.0% +3.

Tần số:  60/600/6K/600K/6M/10MHz     ±(1.0% +3). Hiệu suất: 5%~95%  ±(2.0% +3).

Màn hình: LCD, số đếm  6000

TMT47502 - Đồng Hồ Đo Điện Vạn Năng

bottom of page