top of page

2000 số đếm, Dòng điện AC:
2A/20A/±(2.0% +10)   400A±(2.5%)
Điện áp AC : 600V±(1.5% +10)
Điện áp DC : 600V±(1.0% +3)
Điện trở: 2kΩ±(1.0% +5)

TMT44002 - Kềm Đo AC Kỹ Thuật Số

bottom of page