top of page

Chiều dài: 180 cm, Độ dày thanh nhôm: 1.5 mm  - 10/T

TMT21806 - Thước Thủy 180cm (Dày 1.5mm)

bottom of page