top of page

Size: 6"/150mm,

Chất liệu: Taiwan SK5 7TPI,

Răng cưa chịu nhiệt,

Cắt nhanh và sử dụng lâu dài - 60/T

THWBSW66 - Cưa Tay Mỏ Nhọn

bottom of page