top of page

Đầu tiếp 1/2 inch x 19 mm,

Chất liệu bằng: 50BV30,

Chịu nhiệt cao, được mạ Niken đen

THTST12191 - Đầu Tiếp 19mm

bottom of page