top of page

Đầu tiếp 1/2 inch x 16 mm,

Chất liệu bằng: 50BV30,

Chịu nhiệt cao, được mạ Niken đen

THTST12161 - Đầu Tiếp 16mm

bottom of page