top of page

Đầu tiếp 1/2 inch x 10 mm,

Chất liệu bằng: 50BV30,

Chịu nhiệt cao, được mạ Niken đen

THTST12101 - Đầu Tiếp 10mm

bottom of page