top of page

Chất liệu thép công nghiệp S2

Đuôi  lục giác PH3 :8.mm

Chiều dài: 200mm

THTGTSPH3200 - Tua Vít Bake Đóng Xuyên

bottom of page