top of page

Chất liệu thép công nghiệp S2

Đuôi  lục giác PH2 :6.mm,

Chiều dài: 150mm

THTGTSPH2150 - Tua Vít Bake Đóng Xuyên

bottom of page