top of page

Kích thước cảo 2 chấu: 3 inch,  

Lực cảo tối đa: 2000 kg,

Chất liệu bằng Cr-V, chịu nhiệt cao.

Kích thước phạm vi cảo: A=80MM,L1=40MM,L2=44MM - 20/T

THTGP236 - Cảo 2 Chấu

bottom of page