top of page

45% là cao su tự nhiên, mềm dẻo                        
đầu búa nặng: 450 g - 24/T

THT761636 - Búa Cao Su

bottom of page