top of page

Chịu nhiệt, thép carbon 45#,

Đầu búa nặng: 500 g - 24/T

THT715006 - Búa Đinh Đầu Dẹp & Vuông

bottom of page