top of page

Chịu nhiệt, thép carbon 45#,

Đầu búa nặng: 1000 g - 12/T

THT7110006 - Búa Đinh Đầu Dẹp & Vuông

bottom of page