top of page

Chiều dài : 300mm/12 inch,

Độ dày: 0.8mm,

Răng cưa chịu nhiệt tốt - 24/T

THT59126B - Cưa Cầm Tay

bottom of page