top of page

Thiết kế tay cầm Total  kiểu dáng mới,

 Kích thước: 12 inch/300 mm,

Nâng cấp từ mã THT54102, 24/T

THT541026 - Khung Cưa Sắt

bottom of page