top of page

Chiều dài: 225mm, Đường kính cắt: 3-42mm - 24/T

THT53422 - Dao Cắt Ống Nhựa PVC

bottom of page