top of page

Lưỡi dao SK5, kích thước lưỡi:  61x19mm - 200/T

THT519611 - Bộ 10 Lưỡi Dao Tiện Ích

bottom of page