top of page

Size: 210mm, lưỡi dao thép đặc biệt, độ dày: 2.5mm, tay cầm gỗ - 72/T

THT51081 - Dao Tuốt Dây Điện Lưỡi Thẳng

bottom of page