top of page

Độ rộng đầu đục: 4 mm,

Độ rộng tay cầm: 19 mm ,

Chiều dài 305 mm.

THT4221216 - Đục Bê Tông Nhọn (Dài 305 mm)

bottom of page