top of page

Độ rộng đầu đục: 24 mm,

Độ rộng tay cầm: 18 mm ,

Chiều dài 300 mm,  

Nguyên liệu: Thép carbon 45#

THT4211226 - Đục Sắt Dẹp 24 mm

bottom of page