top of page

Độ rộng đầu đục: 22 mm,

Độ rộng tay cầm: 16 mm ,

Chiều dài 250 mm,

 Nguyên liệu: Thép carbon 45#

THT4211026 - Đục Sắt Dẹp 22 mm

bottom of page