top of page

Độ rộng đầu đục: 19 mm,

Độ rộng tay cầm: 16 mm ,

Chiều dài 254 mm.

THT4211016 - Đục Sắt Dẹp 19mm

bottom of page