top of page

Size: 8 inch/200mm,

Chất liệu bằng thép CR-V,

Đen bóng, tay cầm nhựa

THT2881 - Kềm Càng Cua Đầu Nhỏ

bottom of page