top of page

Size: 7 inch/180mm,

Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng - 36/T

THT27716 - Kềm Cắt Đầu Nặng

bottom of page