top of page

Chất liệu thép Cr-V PH2, đuôi tròn,  

Đường kính trục tua vít: 6.0 mm,

Chiều dài:  38 mm.

THT22386 - Tua Vít Bake

bottom of page