top of page

Size: 6 inch/160mm, Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng - 36/T

THT220606 - Kềm Mũi Nhọn Mỏ Dài

bottom of page