top of page

Kích thước lưỡi: 18*100mm, gỗ 6 lưỡi dao SK5,

Chiều dài: 300m - 50/T

THT183006 - Lưỡi Cạo Kim Loại

bottom of page