top of page

Size: 24 inch (600mm),  Đường kính kẹp tối đa: 76 mm,         
 Chất liệu: Được làm bằng thép carbon
- Quai hàm tôi luyện chắc rắn khỏe
- Khó gãy, cong, có độ bền cao,                           
- Chất liệu của cán (tay cầm): bằng gang dẻo - 4/T

THT171246 - Mỏ Lết Răng

bottom of page