top of page

Size: 14 inch /350mm,

Đường kính kẹp : 18-52mm,  

Chất liệu: thép carbon, đen bóng, - 12/T

THT171142 - Mỏ Lết Mở Ống Chuyên Dùng

bottom of page