top of page

Size: 8 inch (200mm),  Đường kính kẹp tối đa: 27mm,            
Chất liệu: Được làm bằng thép carbon
- Quai hàm tôi luyện chắc rắn khỏe
- Khó gãy, cong, có độ bền cao,                           
- Chất liệu của cán (tay cầm): bằng gang dẻo - 36/T

THT170806 - Mỏ Lết Răng

bottom of page