top of page

Bộ 45 cái 1/4" DR. Socket.

13 cái Socket 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm mạ chrome;

2 thanh mở 1/4"DR. 50mm & 100mm Cr-V mạ chrome,

1 cặp 1/4" DR. CR-V mạ chrome,

1 tay cầm quay mạ chrome;

20 đầu 25mm PH: 1-2-3, PZ 1-2-3, SL 4-5 - 6/T

THT141451 - Bộ 45 Socket (1/4 inch) & cần 2 chiều

bottom of page