top of page

Kích thước kẹp: 120 x 800 mm;

Độ dày và độ rộng của thanh săt: 8 x 30 mm;

Đường kính của răng ốc/vít: 15.3 mm;

Lực kẹp tối đa: 450 kg - 6/T

THT1321204 - Kẹp Gỗ Chữ F 120 x 800mm

bottom of page