top of page

12 inch,

Chất liệu đầu kềm bằng thép Cr-V, đen bóng - 20/T

THT113126 - Kềm Cộng Lực

bottom of page