top of page

Con đội 6 tấn,  Chiều cao tối thiểu: 216 mm,

Chiều cao tối đa: 413 mm, Chiều dài di chuyển: 197 mm,

Trọng lượng 4.6 kg

THT109062 - Con Đội

bottom of page