top of page

Kích đội 3 tấn,  

Chiều cao tối thiểu: 140mm,

Chiều cao tối đa: 520 mm,

Chiều dài di chuyển: 380 mm, trọng lượng 37.4 kg

THT10838 - Con Đội Cá Sấu

bottom of page