top of page

Size: 495 x 200 x 290 mm,

Độ dày của thép:0.6-0.8mm,

Ba tầng,

Trọng lượng: 5.5 kg

THT10701 - Hộp Đồ Nghề

bottom of page