top of page

Kích thước: 2"(50mm),

Chất liệu 40Cr, chiệu nhiệt,

Mạ crôm - 120/T

THEB14021 - Thanh Nối Mở Tuýp 1/4''

bottom of page