top of page

Chất liệu: Dao 6pcs YG6X
Cốc hút cao su, thước đo kim loại
Đường kính cắt: 60cm
Đóng gói bằng nhãn giấy. 40/T

TGCT16001 - Dao Cắt Kiếng Hình Compa

bottom of page