top of page

Trọng lượng nâng: 2 tấn

Độ cao nâng: 3m,

Số dây xích nâng: 1 sợi (xích đơn)

Khoảng cách từ đỉnh móc đến móc treo: 485mm

Lực chuỗi kéo để nâng tải: 343N,

Khối lượng bá lăng: 19.5 kg, đóng trong thùng gỗ

TCBK0202 - Bá Lăng Xích

bottom of page